skip to Main Content

Table Top Roboter

TTA

TTA Table Top Roboter zusätzlicher ZR-Achs-Typ Download

TT-A2

TT-A2-2020 Table Top Roboter – Portal 2 Achsen
XY – Achsen: 200 mm
Download
TT-A2-4040 Table Top Roboter – Portal 2 Achsen
XY – Achsen: 400 mm
Download

TT-A3

TT-A3-2020 Table Top Roboter – Portal 3 Achsen
XY – Achsen: 200 mm
Z  – Achse: 50 mm / 100 mm
Download
TT-A3-4040 Table Top Roboter – Portal 3 Achsen
XY – Achsen: 400 mm
Z  – Achse: 50 mm / 100 mm
Download

TT-C2

TT-C2-2020 Table Top Roboter – Ausleger 2 Achsen
XY – Achsen: 200 mm
Download
TT-C2-4040 Table Top Roboter – Ausleger 2 Achsen
XY – Achsen: 400 mm
Download

TT-C3

TT-C3-2020 Table Top Roboter – Ausleger 3 Achsen
XY – Achsen: 200 mm
Z  – Achse: 50 mm / 100 mm
Download
TT-C3-4040 Table Top Roboter – Ausleger 3 Achsen
XY – Achsen: 400 mm
Z  – Achse: 50 mm / 100 mm
Download

Back To Top